Jednym z elementów naszej działalności jest prowadzenie nadzorów budowlanych, oraz konsultingu.

Na etapie budowy oferujemy:

  • Kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzór nad budową
  • Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego
  • Tworzenie kosztorysów

Ponadto działania nasze obejmują:

  • Prowadzenie Książek obiektu budowlanego
  • Przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych wraz z kontrolą obiektów wielko powierzchniowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
  • Wykonywanie ekspertyz budowlanych
  • Wykonywanie ocen i opinii technicznych
  • Wszelkie uzgodnienia z rzeczoznawcami
  • Porady prawne i techniczne

By uzyskać więcej informacji, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

napisz do nas