W związku z permanentnym rozwojem naszego przedsiębiorstwa, chętnie podejmiemy współpracę z:

 • projektantami konstrukcji budowlanych,
 • kierownikami budowy,
 • murarzami,
 • tynkarzami,
 • zbrojarzami,
 • pracownikami ogólnobudowlanymi,
 • pracownikami robót wykończeniowych,
 • monterami sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monterami sieci i instalacji elektrycznych.

Wymagania uniwersalne, wymagane dla każdego z powyższych stanowisk:

 • fachowość, rozumiana jako umiejętność efektywnego wykonywania prac właściwych dla danego stanowiska pracy,
 • orientacja na klienta, rozumiana jako dążenie do wykonywania pracy najwyższej jakości dla spełnienia oczekiwań klienta,
 • doświadczenie zawodowe, rozumiane jako umiejętności, zdolności i cechy nabyte w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej, w szczególności w trakcie wykonywania praktycznych zadań na stanowiskach pracy, uwidaczniające się w treści pracy,
 • wykształcenie kierunkowe, zgodne z wykonywanym zawodem.

UWAGA:

Bez względu na fakt pojawienia się ogłoszenia o pracę, przez cały czas możecie Państwo składać aplikacje do naszej bazy danych.

W sytuacji wystąpienia wakatu na określone stanowisko pierwszą czynnością jaką wykonujemy przed publikacją ogłoszenia rekrutacyjnego jest eksploracja naszej bazy danych, a następnie kontakt z wybranymi kandydatami znajdującymi się aktualnie w bazie. W związku z powyższym zachęcamy do zgłaszania dokumentów aplikacyjnych bez względu na to czy w danym momencie prowadzony jest proces rekrutacyjny.

Zapraszamy do uzupełnienia FORMULARZA rekrutacyjnego.

Formularz

napisz do nas