Z myślą o młodych i ambitnych osobach wprowadziliśmy program praktyk i stażów zawodowych. Stwarzamy możliwość rozwoju zawodowego, oraz możliwość zdobycia wartościowego doświadczenia zawodowego. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i przygotowaniem merytorycznym staramy się zapewnić Państwo rozwój na wielu (pożądanych przez państwa) płaszczyznach.

Jeśli jesteś uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilach: murarz, tynkarz, zbrojarz, pracownik robót wykończeniowych lub uczniem technikum budowlanego i chcesz odbyć u nas praktykę zawodową, przejdź do

Jeśli jesteś osobą, która zakończyła edukację, i chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe (odbywając staż w naszej firmie), przejdź do

Jeśli jesteś studentem i chcesz odbyć u nas praktyki studenckie, przejdź do

formularz dla studentów formularz dla uczniów szkół zawodowych i techników formularz dla osób zainteresowanych odbyciem stażu w naszej firmie

napisz do nas