Posiadamy w swoim zapleczu z wysoko wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się projektowaniem konstrukcji budowlanych, mało i wielkopowierzchniowych. Cechuje ich fachowa wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz posiadanie wszelkich uprawnień budowlanych niezbędnych dla konstruowania obiektów budowlanych bez ograniczeń.

W zakresie usług projektowych proponujemy:

  • Projekty architektoniczno – budowlane budynków indywidualnych
  • Adaptacje projektów typowych
  • Obiekty zagrodowe oraz budynki związane z produkcją rolniczą
  • Zmiany sposobu użytkowania
  • Koncepcje architektoniczne i funkcjonalne
  • Projekty konstrukcyjne
  • Inwentaryzacje budowlane i konserwatorskie
  • Projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących
  • Załatwianie wszelkich spaw formalno - prawnych związanych z Inwestycją
  • Świadectwa charakterystyki energetycznej

By uzyskać więcej informacji, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

napisz do nas